All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

информация за гаранцията

Гаранция

GaranciaНие предлагаме гаранция за замяна на всички наши продукти, както и за времето, описано по-долу.

Исковете за гаранция трябва да бъдат подадени и изпратени по имейл до нашия имейл адрес, както е описано на страницата за активиране на софтуера, тъй като само така можем да ги приемем.

Ако посоченият продукт не може да бъде активиран с закупения ключ:

За игровите ключове ще го променим за максимум 7 дни от датата на покупката, за софтуерните ключове за максимум 14 дни. Поради това ние молим нашите клиенти да активират ключовете възможно най-скоро.

Искането за замяна може да бъде разгледано само чрез изпращане на информацията, описана на страницата за активиране на софтуера, ако активирането не успее след замяната, си запазваме правото да анулираме поръчката, като в този случай ще възстановим покупната цена по сметката, използвана за плащане.