All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

Защита на данни

Декларация за поверителност

Ние искаме от нашите клиенти само информацията, абсолютно необходима за обработка на поръчката. Ние не разкриваме тази информация на трети страни. Изключение от това е информацията, необходима за доставката или доставката на определен продукт. Като правят поръчка или се регистрират на сайта, клиентите се съгласяват да съхраняват и използват данните си по начина, посочен в този договор.