All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

Общи условия

Правила и условия Добре дошли в Planit.store!

С достъп / посещение на уебсайта вие се съгласявате с условията, посочени по-долу, моля, прочетете ги внимателно:

1. Определения и термини

Planit.store е търговското наименование на Finominfo Bt., юридическо лице с унгарска националност със седалище в Будапеща, ул. Kutassy Ágoston не.17/A , Регистриран фирмен номер: 01-06-744080, уникален код на данъчна регистрация: 21072952-1-42
Продавач: компания Finominfo Bt


Купувач: физическото / юридическото лице или всяко лице, което прави акаунт на сайта, прави поръчка на сайта

Клиент – физическото / юридическото лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация, предоставени от Planit.store (телефонен, електронен и др.) или въз основа на потребителско споразумение, съществуващо между Planit и него и което изисква създаването и използването на АКАУНТ


Потребител – всяко физическо / юридическо лице, регистрирано на Сайта, което чрез завършване на процеса на създаване на Акаунта, е дало съгласието си относно специфичните клаузи за сайта в раздела Общи условия


Сметка – раздела на сайта, състоящ се от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчката и който съдържа информация за Клиента / Купувача и неговата история на сайта (поръчки, фактури, адреси за доставка и др.)

уебсайт – www.Planit.store домейн и неговите поддомейни

Команда – електронен документ, който се намесва като форма на комуникация между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът предава на Продавача, чрез сайта намерението си да закупи софтуерен продукт / лиценз от сайта

Продукт: всеки софтуерен продукт / лиценз, който се предоставя от продавача на купувача в резултат на поръчката

Спецификации – всички спецификации на продукта и / или описания, както е посочено в тяхното описание.

2. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

2.1 Регистрирайки поръчка на сайт, купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон / имейл), чрез която продавачът извършва търговските си операции.

2.2 Уведомлението, получено от Купувача, след подаване на Поръчката има ролята на информация и не представлява автоматичното приемане на Поръчката. Приемането на поръчката и сключването на договор от разстояние се извършва чрез изпращане на уведомление за потвърждение на поръчката по имейл от оператор на Продавача.

2.3 По обосновани причини Продавачът си запазва правото да промени количеството цифрови продукти в Поръчката. В случай на промяна в количеството цифрови продукти в Поръчката, той ще уведоми Купувача на имейл адреса или телефонния номер, предоставени на Продавача при подаване на Поръчката и ще върне платената сума, ако е приложимо.

2.4 Договорът се счита за сключен между продавача и купувача в момента на получаване от купувача от продавача, чрез електронна поща / телефон на уведомлението за изпращане на поръчката.


3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

 

3.1. Достъпът до поръчка е разрешен на всеки Потребител / Купувач.

 

По обосновани причини Planit.store си запазва правото да ограничи достъпа на Потребителя / Купувача, за да направи Поръчка и / или до някои от приетите начини на плащане, ако прецени, че въз основа на поведението или дейността на Потребителя / Купувача на Сайта, действията му могат да навредят на Planit по какъвто и да е начин. Във всеки от тези случаи Потребителят / Купувачът може да се свърже с Отдела за връзки с клиенти на Planit, за да бъде информиран за причините, довели до прилагането на горепосочените мерки.

 

3.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директно взаимодействие с него или чрез адресите, споменати в раздела "контакт" на Сайта. Продавачът има свободата да управлява получената информация, без да се налага да представя обосновки за нея.

 

3.3 В случай на необичайно голям обем трафик, идващ от интернет мрежа, Planit си запазва правото да поиска от Потребителите / Купувачите да въведат ръчно кодовете за проверка на captcha, за да защитят информацията в Сайта.

3.4. Всички тарифи, свързани с дигитални продукти, представени на Сайта, са изразени в леи (RON) и не включват ДДС.

3.5. В случай на онлайн плащания, продавачът не може / не може да носи отговорност за други допълнителни разходи, направени от купувача, включително, но не само такси за конвертиране на валута, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на неговото издаване се различава от RON. Отговорността за това действие се носи единствено от Купувача.

 

3.8 Цялата информация, използвана за описание на продуктите, софтуерни лицензи, налични на Сайта (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / и т.н.), не представлява договорно задължение от страна на Продавача, като те се използват изключително като презентация.

 

3.9. След 10 (десет) дни от закупуването на софтуерен продукт / цифров лиценз, Купувачът ще трябва да регистрира Преглед, свързан със закупения лиценз. Заявката ще бъде изпратена на имейл адреса, регистриран от Купувача в Акаунта. По този начин Купувачът допринася за информирането на други възможни Потребители / Клиенти / Купувачи на Сайта и участва активно в разработването на нови Услуги и в най-пълното детайлизиране на характеристиките на Стоките.