All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

All pages are auto translated to Bulgarian, for any mistake we take no responsibility, you can change language to English if you would like.

Всички страници са автоматично преведени на български език, за всяка грешка ние не поемаме отговорност, можете да промените езика на английски, ако желаете. | info@planit.store

Активиране на софтуер

В случай на закупуване на цифрови продукти, софтуер, ключове за игри, ние ще изпратим ръководство за активиране по имейл заедно с кода.

Това улеснява активирането на цифровия продукт, който сте закупили стъпка по стъпка, за 5-10 минути.

 

Ако имате проблеми с активирането, моля, проверете дали сте изпробвали този продукт на подходящия активатор на платформа (Steam, Uplay, Origin и др.)

Ако смятате, че сте направили това и сте действали съгласно ръководството за активиране, предоставено от нас, не се отчайвайте, свържете се с нас на info@planit.store въз основа на следната примерна:

 

Тема: Неуспешно активиране на ключ

Моля, прикачете екранни снимки към имейл:

1. - Относно ключа, въведен в интерфейса за активиране.

2. - Относно състоянието, показвано след опита за активиране.

3. - (Не винаги) Но ако е възможно, вашият профил ще има история на поръчките.

По желание опишете дали имате други коментари или въпроси.

 

Въз основа на тях ще разследваме случая, ще предоставим обратна връзка в рамките на 2 работни дни или, ако е необходимо, ще заменим продукта.